Omöborsten

Ej i lager!

Omöborsten, en mycket populär fluga för havsöring.

Originalet härstammar från Omö i Danmark där Ken Bonde Larsen band Omöborsten för första gången. Mönstret är tänkt som en imitation av borstmask men kan nog idag också anses fungera som ett generellt mönster av något som öringen uppfattar som smaskens.

Omöborsten binds på Partridgekrok CS54, i små serier, av Lapponicus fiske och fritid, efter Ken Bonde Larsens bindbeskrivning.