Råstoflugan13 kr

Råstoflugan.

Gunnar Westrin beskriver Råsto så här i sin bok Westrins Fjällflugor: Dagsländenymf, eller nattsländepuppa? Eller kanske en vilsegången myra?

Hur som helst, ett måste som upphängare vid pimpelfiske efter röding. 

Binds i små partier, av Lapponicus fiske och fritid, Idre.