Sawyer killer bug

Ej i lager!

Killer bug "uppfanns" av Frank Sawyer på 1930-talet. Då för att fånga harr i The river Avon.

Den här filuren har sedan erövrat världen och visats sig fungera bra också på öring.

Den är också väl värd att testa som upphängare vid rödingpimpel!

Strl 12.

Killer bug binds av Lapponicus fiske och fritid, Idre.