Greenwells glory10 kr

Greenwells glory, våtfluga.

Ett mönster som med vissa förändringar härstammar från mitten av 1800-talet och Canon William Greenwell of Durham

Greenwells Glory, precis som många andra våtflugor, kan av fisken uppfattas  som larver och puppformer av olika vatteninsekter, drunknade vuxna, dödfödda flugor eller skalbaggar etc. Många våtflugor representerar inte någon exakt imitation, men klassas som attractor-flugor som syftar till att locka fisken att ta utav ren nyfikenhet.

Bunden på VMC-krok.