Superpuppan (gul, cream, olive och original)10 kr

Superpuppan.

Superpuppan är ett lyckat försök att imitera kläckande nattsländepuppor.

Superpuppan fickt sitt namn av Bengt Öste efter att han testat några exemplar när mönstret var helt nytt.

Bunden på VMC-krok.